NEWSLETTER

BAŞVURU

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
Sempozyum, yerli ve yabancı araştırmacı ve akademisyenlere açıktır. 
Katılımcılar, 250-300 kelimeden oluşan ve hedef, metot, kaynak ve muhtemel bulgular içeren araştırma tebliğ özetini  info@15temmuzsempozyumu.com adresine gönderebilirler.

Özette araştırmanın kapsamı ve esas amaçları belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, bulgular özetlenmeli ve ana sonuçlar belirtilmelidir.

Sempozyum şartlarına uygun, bilimsel koşulları tamamlanmış ve çalışmanın orijinaline sahip olan özetler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Kurul üyelerinin değerlendirmeleri onaylanmıştır / revize edilmiştir / reddedilmiştir şeklinde olacaktır. 

Onaylanan çalışmalar 8 Eylül 2017 tarihinde duyurulacaktır.

TEBLİĞ SUNUMU KABUL EDİLEN KATILIMCILARIN ULAŞIM VE KONAKLAMA MASRAFLARI KARŞILANMAKTADIR

Tam Metin
Seçilen özetin Word formatında hazırlanmış tam metni 28 Eylül 2017 tarihine kadar info@15temmuzsempozyumu.com adresine gönderilmelidir. 
Tam metinler bilimsel koşulların uygunluğu açısından Sempozyum Bilim Kurulu tarafından 
gözden geçirilecektir. Sempozyum programı 03 Ekim 2017 tarihinde ilan edilecektir. 

Sempozyum Bildiri Tam Metni Yazım Kurallları için Tıklayınız