NEWSLETTER

KONULAR

Sempozyumda Ele Alınacak Konu Başlıkları

• Dünya ve Darbe Düzeni
• Darbe Sosyolojisi
• Darbelerle Mücadele Pratiği
• 15 Temmuz: Olaylar, Süreçler, Kahramanlar, Siyasal Sonuçlar
• 15 Temmuz Sonrası Türkiye Siyasal Sistemi
• 15 Temmuz’un Küresel Düzene Etkileri
• 15 Temmuz’un Batı Dünyasında Yansımaları
• 15 Temmuz’un İslam Dünyasında Yansımaları
• 15 Temmuz ve Demokrasi
• 15 Temmuz ve Medya
• Sanal Hareketler ve Sosyal Medya
• İslam ve Demokrasi
• İslam ve Batı (İslamafobi)
• Türkiye ve Ortadoğu’da Darbeler ve Sonuçları
• Darbelerin Aktörleri, Süreçler ve Olaylar
• Fetullah Terör Örgütü (FETÖ)
• Ortadoğu’da Terör ve Vekalet Savaşları
• Darbe Ekonomisi ve Darbelerin Ekonomiye Etkileri
• Sivil – Asker İlişkileri
• Sivil Toplum Örgütleri, Siyasal Partiler ve Siyasal Kurumlar