NEWSLETTER

TAKVİM / BAŞVURU

Bildiri Özeti
Sempozyum, yerli ve yabancı araştırmacı ve akademisyenlere açıktır.
Katılımcılar, 250-300 kelimeden oluşan ve hedef, metot, kaynak ve muhtemel bulgular içeren araştırma tebliğ özetini 15 Ağustos 2017 tarihine kadar teblig@15temmuzsempozyumu.com adresine gönderebilirler. Özette araştırmanın kapsamı ve esas amaçları belirtmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, bulgular özetlenmeli ve ana sonuçlar belirtilmelidir.

Sempozyum şartlarına uygun, bilimsel koşulları tamamlanmış ve çalışmanın orijinaline sahip olan özetler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin değerlendirmeleri onaylanmıştır/revize edilmiştir/reddedilmiştir şeklinde olacaktır.
Onaylanan çalışmalar 8 Eylül 2017 tarihinde duyurulacaktır.

Tam Metin

Seçilen özetin Word formatında hazırlanmış tam metni 28 Eylül 2017 tarihine kadar teblig@15temmuzsempozyumu.com adresine gönderilmelidir.
Tam metinler bilimsel koşulların uygunluğu açısından Sempozyum Bilim Kurulu tarafından
gözden geçirilecektir. Sempozyum programı 03 Ekim 2017 tarihinde ilan edilecektir.